Εξετάσεις Celi 3

Μέρος Α’

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ CELI 3 

Ο Κος Massimo Baroncini επί χρόνια καθηγητής της ιταλικής γλώσσας στις Σχολές Ξένες Γλώσσες Καπάτου και με εξειδίκευση στις πιστοποιήσεις είναι πάντα δίπλα στους σπουδαστές και συμβουλεύει με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις.

Σχολιάζοντας, λοιπόν, αναφέρει:

Η παραγωγή του γραπτού λόγου στη διδακτική της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο Β2 έχει μεγάλη σημασία γιατί ολοκληρώνει και οδηγεί όλη τη προσπάθεια της εκμάθησης στη τελική φάση του Β2 και σταθεροποιεί οριστικά τις γλωσσικές δομές που ο σπουδαστής έχει αποκτήσει. 

Έτσι ο γραπτός λόγος πρέπει να γίνεται παράλληλα με την διδασκαλία της γλώσσας και δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι ένα ξεχωριστό μέρος της διδασκαλίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αφού έχουν διδαχτεί τα γραμματικά φαινόμενα, η θεματολογία με το αντίστοιχο λεξιλόγιο και οι επικοινωνιακές λειτουργίες οδηγούμαστε στο τελευταίο στάδιο της διδασκαλίας που είναι η παραγωγή λόγου.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Φτάσαμε στο σημείο να πούμε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας όταν προτείνουμε γραπτή παραγωγή στους σπουδαστές είναι ότι πρέπει να τους ζητούμε να χειρίζονται τον γραπτό λόγο έχοντας υπόψιν τα γραμματικά φαινόμενα που έχουν διδαχτεί.

 Ο καθηγητής οφείλει  να προτείνει θέματα με γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα  που οι σπουδαστές έχουν ήδη διδαχτεί και έχουν αφομοιώσει μετά από συνεχόμενες επαναλήψεις.

Έτσι η πρώτη συμβουλή που δίνουμε στον σπουδαστή είναι ότι πρέπει να παρουσιάσει μία έκθεση χρησιμοποιώντας τα γραμματικά φαινόμενα που έχει ήδη μελετήσει και που γνωρίζει καλά.

Εδώ έγκειται ο ρόλος του καθηγητή που πρέπει να στηρίξει τον σπουδαστή στην όλη προσπάθεια του βοηθώντας τον να εκφραστεί με απλό και συνοπτικό  τρόπο.

Κατά αυτή την έννοια είναι πολύ χρήσιμες οι καθοδηγούμενες υποδείξεις π.χ. οι μικρές φράσεις ή μικρά κείμενα προς συμπλήρωση γιατί βοηθούν τον σπουδαστή στο να αποφύγει τις γλωσσικές παρεμβολές από την μητρική του γλώσσα που πολλές φορές τον οδηγεί στο να κάνει λάθη.

ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ CELI 3

Ας εστιάσουμε την προσοχή μας στη δομή της γραπτής εξέτασης, παραγωγή γραπτού λόγου που δίνεται από το CELI 3.

Συγκεκριμένα ζητείται  πάντα μία έκθεση με θέματα γενικού ενδιαφέροντος που έχουν παρουσιαστεί σε διδακτικές ενότητες κατά τη διάρκεια του χρόνου π.χ. κατοικίδια ζώα, καταναλωτισμός, οικολογία, εθελοντισμός, οικογένεια, εργασία κ.λπ.

Έτσι συμπεραίνουμε το πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του εγχειριδίου που θα χρησιμοποιήσει ο καθηγητής για τη διδασκαλία σχετικά  με τα προτεινόμενα θέματα του CELI 3.

Οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν διδαχτεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος το απαραίτητο λεξιλόγιο για να μπορέσουν να εκφραστούν και να αναπτύξουν το ζητούμενο θέμα της έκθεσης. (ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ)