Εξετάσεις για τα ΑΕΙ της Ιταλίας

Πολλοί σπουδαστές προτιμούν να φοιτήσουν σε Ιταλικά Πανεπιστήμια γιατί είναι αναγνωρισμένα σε όλο τον κόσμο, γιατί το κόστος φοίτησης και ζωής είναι σε λογικά επίπεδα και γιατί η ιταλική γλώσσα αρέσει στους νέους.

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα διεξαχθούν στις 8 Σεπτεμβρίου 2022.

Σχετικά με τις σχολές αναφέρουμε ότι:

ΙΑΤΡΙΚΗ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Η διάρκεια των εξετάσεων είναι 100 λεπτά.

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 60 ερωτήσεις.

Οι 22 αφορούν την Κουλτούρα και τη Λογική, οι 18 τη Βιολογία, οι 12 τη Χημεία και οι 8 τα Μαθηματικά και τη Φυσική.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Η διάρκεια των εξετάσεων είναι 100 λεπτά.

 Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 60 ερωτήσεις.

 Οι 22 αφορούν την Κουλτούρα και τη Λογική, οι 16 τη Βιολογία, οι 16 τη   Χημεία και οι 6 τα Μαθηματικά και τη Φυσική.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η διάρκεια των εξετάσεων είναι 70 λεπτά.

 Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 40 ερωτήσεις.

 Οι 8 αφορούν την Κουλτούρα (15 λεπτά εξέτασης), οι 6 τη Λογική (10 λεπτά), οι 12 την Ιστορία (20 λεπτά), οι 6 το Σχέδιο(10 λεπτά) και οι 8 τα Μαθηματικά και τη Φυσική(15 λεπτά).

Αξίζει να αναφέρουμε ότι για όλη αυτή την προετοιμασία που χρειάζεται ο σπουδαστής για να πετύχει στις εξετάσεις απαιτείται μεγάλη εμπειρία από τον καθηγητή και σαφώς ένα πολύ καλό εγχειρίδιο βάσει του οποίου θα διδαχθεί την ιταλική γραμματική, θα αφομοιώσει το λεξιλόγιο, θα εξασκηθεί στην ιταλική γραμματική και θα ζήσει την ιταλική πραγματικότητα μέσα από τις σελίδες του βιβλίο του.

Η διδακτική σειρά Italiano e lode είναι ειδικά σχεδιασμένη για τις σπουδές στην Ιταλία και αποτελείται από το libro dello studente και libro degli eserzici.