Το ισπανικό λεξικό

Εκδόσεις Primus Το ισπανικό λεξικό

Το ισπανικό λεξικό και η χρησιμότητά του

Το ισπανικό λεξικό είναι ένα εγχειρίδιο απαραίτητο για τους νέους που μαθαίνουν τη γλώσσα. Στις μέρες μας, οι νέοι μαθαίνουν ξένες γλώσσες, που τους είναι απαραίτητες για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Οι γλώσσες είναι μια επένδυση για το μέλλον τους.

Τα ισπανικά είναι μια γλώσσα που μιλιέται από πολλά εκατομμύρια ανθρώπων στην υφήλιο. Η χρησιμότητα ενός λεξικού στην εκμάθηση των ισπανικών, είναι προφανής.

Κάθε μέρα διεισδύουν πολλά καινούρια λήμματα στην καθημερινότητα του ισπανόφωνου πληθυσμού. Η διείσδυση αυτών των λημμάτων στη γλώσσα, γίνεται με τη βοήθεια της διαφήμισης, σε κάθε μαζικό μέσο ενημέρωσης.

Επίσης σε αυτή τη δημιουργία των νεολογισμών συμβάλλει ο μοντέρνος τρόπος ζωής, που συμπληρώνεται με τη χρήση του διαδικτύου.

Το ισπανικό λεξικό αρωγός στην οργάνωση των σκέψεων

Αν δεν θέλουμε να βομβαρδίζουμε τους μαθητές μας διαρκώς με διδασκαλία διαφόρων νεολογισμών, καλό θα είναι να διακρίνουμε ποιοι είναι εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να επιζήσουν με το πέρασμα του χρόνου και ποιοι, αντιθέτως, είναι εφήμεροι.

Παρουσιάζοντας την κάθε διδακτική ενότητα στην ισπανική γλώσσα, δίνουμε το αντίστοιχο λεξιλόγιο. Όμως, χρειάζεται να το προσαρμόσουμε μέσα στο λόγο και στις σκέψεις μας, τηρώντας απαραίτητα τους κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού.

Περνώντας λοιπόν από μια λέξη σε μια φράση, είναι απαραίτητη η σωστή σύνταξη, η καλή χρήση λημμάτων, προθέσεων, συνδέσμων.

Ένα λεξικό, δεν είναι ένα ανιαρό ρεπερτόριο κανόνων γραμματικής και συντακτικού. Αντιθέτως, στοχεύει στο να συντάσσει  και να οργανώνει τις σκέψεις μας, μέσα σε κάθε συγκεκριμένη φράση.

Βασικά, συμβάλλει στη δημιουργία λόγου, δίνοντας άφθονα παραδείγματα, ένα θησαυρό γνώσεων.

Ένα λεξικό, είναι μια δωρεά γλωσσικής εμπειρίας από τους συγγραφείς, έτσι ώστε να βοηθήσει τους χρήστες να μάθουν να εκφράζονται σωστά στην ισπανική γλώσσα, είτε στο γραπτό, είτε στον προφορικό λόγο.

Η σωστή μελέτη των λημμάτων του ισπανικού λεξικού βοηθά στην εμβάθυνση της γλώσσας. Η δε προσπάθεια πρέπει να γίνεται μεθοδικά, για να αποδώσει καλύτερα.

Στον εκδοτικό οίκο Primus Εκδόσεις, από το 1990, συγγράφουμε βιβλία που συμβάλλουν στην προώθηση και στην διάδοση της ιταλικής, της ισπανικής , κινεζικής γλώσσας και κουλτούρας.

Οποιαδήποτε ισπανική λέξη κι αν ψάχνετε θα τη βρείτε σίγουρα στο λεξικό μας.